Het fondsHoe kan ik steunen?Steun aanvragenProjectenContact

Hulp aan dove kinderen in Wit Rusland

Babruisjk ligt in Wit Rusland (Belarus). Wit Rusland ondervindt nog dagelijks de gevolgen van de zogenaamde Tsjernobylramp . Het land kent een ongewoon hoog aantal kankerpatiënten als gevolg van de nucleaire ramp in 1986. In Babruisjk is een internaat voor dove kinderen. De toestand laat sterk te wensen over. De Stichting Vrienden van Effatha steunt onder andere de renovatie.
U kunt hier het meest recente verslag van november 2018 lezen.


De Verbinding bestaat 10 jaar

De Verbinding BV bestaat tien jaar. Dit bedrijf is gespecialiseerd in houtbewerking en metalen producten. De organisatie heeft een maatschappelijke missie en biedt een baan aan dove mensen die moeilijk regulier werk kunnen vinden. Duurzaamheid, begeleiding van kansarme groepen en vakmanschap zijn belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering. De Stichting Vrienden van Effatha is vanaf de start betrokken bij De Verbinding. Samen met Start Foundation, heeft ze de financiering voor haar rekening genomen, waarbij met name sociaal rendement voorop staat.
Meer informatie vindt u op de website van De Verbinding.

 

Nieuwe nieuwsbrief project Kenia

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief over het project in Lodwar, Kenia dat de Stichting Vrienden van Effatha ondersteunt.
Klik hier voor de nieuwsbrief van april 2017.


Dromen van water
Onlangs is ‘Dromen van water’ verschenen. In dit boek vertelt Wiljo Oosterom, een Nederlandse vrouw die een groot deel van het jaar bij het Afrikaanse volk de Peulh in Mauritanië woont, hoe ze een droom, water in de woestijn, vruchtbaar akkerland in het hete zand, werkgelegenheid, onderwijs voor kinderen en gezondheidszorg voor iedereen verwezenlijken. Wiljo Oosterom heeft jarenlange ervaring in het opzetten en begeleiden van projecten in Afrika. Een deel hiervan is gericht op dove en slechthorende kinderen. De Stichting Vrienden van Effatha steunt al jaren haar Stichting Silent Work.

Wiljo Oosterom, Dromen van water, ISBN 978 90 284 2684 9.

Voor meer informatie: www.silentwork.org.

 

Bezoek Peruanen aan Nederland


 

Stichting Oportunidades Iguales (Gelijke Kansen Peru) zet zich sinds 2010 vanuit Nederland in voor een betere positie van doven en slechthorenden in Peru. Er zijn drie aandachtsgebieden: beter onderwijs, stimuleren van activiteiten die de emancipatie en participatie van doven en slechthorenden bevorderen en het creëren van meer opleidings-, stage- en werkplekken voor doven en slechthorenden.
Van 21 september tot 20 oktober 2016 brachten Pedro Lora en Sandra Medina een bezoek aan Nederland om hier kennis te maken met Nederlandse doven en horenden en ervaringen uit te wisselen. Ze volgden een intensief programma. Hun bezoek was mede mogelijk door steun van de Stichting Vrienden van Effatha.
Voor meer informatie: www.gelijkekansenperu.nl.

 

DeafNet Africa Conference in Zuid-Afrika
 ​Eind september 2016 vond in Zuid-Afrika de vierde DeafNet Africa Conference plaats. Klik hier voor het verslag.

 

4200 euro voor project Bali dankzij fietsactie

 
Onlangs ontving de Stichting Vrienden van Effatha ruim 4200 euro voor het project in Bali. Dit geld werd bij elkaar gefietst door 753 mensen. Conny van Deutekom was een van hen. Zij droeg de Stichting Vrienden van Efaftha voor als goed doel. Ze zegt hierover: ‘Al jaren doe ik mee aan de actie "op de fiets werkt beter" van Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze actie stimuleert het fietsgebruik tussen woning en werk en doneert 600 euro voor iedere 100.000 gefietste kilometer aan een goed doel. Er is gefietst van mei tot en met oktober.’ In deze periode reden 1.631 deelnemers ruim 1,38 miljoen kilometer. Voor Stichting Vrienden van Effatha fietsten dit jaar 753 deelnemers mee. Goed voor een cheque van € 4.201,92. Deze werd op 27 november 2015 tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt.

 

Nederlandse jongeren op congres World Federation of the Deaf

Iedere vier jaar organiseert de World Federation of the Deaf een internationaal congres. In de zomer van 2015 vond deze plaats in Istanbul, Turkije. Het waren inspirerende dagen voor de wereldwijde dovengemeenschap. Een groep jongeren van DOS (Doven Ontwikkelings-Samenwerking) bezocht het congres met steun van de Stichting Vrienden van Effatha. Ze maakten een film met als thema: Hoe kan het doen van vrijwilligerswerk en ontwikkelingswerk de uitwisseling tussen Doven in het Westen en het Zuiden bevorderen en daarmee de ontwikkeling van beide groepen Doven? Lees er hier meer over.

 

Festival Clin d`Oeil 2015

In juli 2015 vond in Frankrijk het festival Clin d`Oeil 2015 plaats. Van over de hele wereld kwamen in Reims dove en horende artiesten bij elkaar om de rijkdom van gebarentaal en dovencultuur te promoten. De Stichting Vrienden van Effatha steunde het Deaf Entertainment Team India. U kunt er hier meer over lezen.

 

Dove kinderen in Wit Rusland

In de zomer van 2015 gingen twaalf dove kinderen uit Wit Rusland op zomerkamp. Ze deden dit met steun van onder andere dove kinderen uit Nederland. U kunt er hier meer over lezen. In dit verslag leest u ook hoe dove kinderen uit Minsk, die wees zijn of uit sociaal zwakke gezinnen komen, begeleid worden naar een betere toekomst.

 

Gift voor Vrienden van Effatha

Een echtpaar uit Nieuw-Vennep vierde onlangs hun 50-jarige huwelijk. In plaats van cadeaus vroegen ze hun gasten een gift voor de Stichting Vrienden van Effatha. Ze hadden hiervoor een speciale giften box gemaakt (afbeelding). Totaal ontvingen ze maar liefst 590 euro. Hartelijk dank voor dit geweldige bedrag.

 

Nieuw project voor dove kinderen in Wit Rusland

Met steun van de Stichting Vrienden van Effatha is afgelopen tijd hard gewerkt aan de renovatie en inrichting van een internaat voor dove kinderen in Babruisjk. Dit ligt in Wit Rusland. Sommige van deze kinderen hebben geen ouders of zijn thuis niet gewenst. Tot augustus 2015 loopt er ook een project voor dove kinderen van buiten het internaat. Ze krijgen er onder andere trainingen om ze te helpen een plek in de horende samenleving te vinden.
Voor meer informatie klik hier.

 

Piratentraining voor dove jongeren
 

 
Afgelopen tijd gaf Johan Wesemann met steun van de Stichting Vrienden van Effatha een training aan dove jongeren om hun maatschappelijke redzaamheid te vergroten. Hij gaf het de naam Dovenpiraat. De jongeren leerden veel van het voormalige boegbeeld van de dovengemeenschap in Nederland. Lees hier een interview met Johan Wesemann. 
 
 

Veel bereikt voor doven in Wit Rusland

Het project in Wit Rusland heeft veel bereikt voor doven. Na drie jaar wordt het afgesloten. Lees hier het verslag van november 2013.

 

EUDY Children Camp groot succes

Afgelopen zomer vond in Stadskanaal het EUDY Children Camp plaats. Maar liefst veertig dove kinderen en veertien begeleiders uit verschillende landen, zoals Spanje, Denemarken en Hongarije namen hieraan deel. Doel was om dove kinderen kennis te laten maken met elkaars cultuur en dove rolmodellen. Het was een groot succes. De kinderen deden tal van activiteiten waarbij ze moesten samenwerken en over hun eigen cultuur en gebarentaal vertelden. Ook was er een culturele avond met allerlei lekkernijen, zoals Spaanse tapas en Belgische chocolade. Omdat de leiding, koks en organisatoren ook doof waren, kregen de kinderen te maken met verschillende dove rolmodellen.
Het kinderkamp werd mede mogelijk gemaakt door steun van de Stichting Vrienden van Effatha.
Voor meer informatie: www.eudy.info/cc2013.

 

Nieuwe nieuwsbrief dovenschool Kenia

 

Onlangs verscheen een nieuwe nieuwsbrief van het project dat de Stichting Vrienden van Effatha steunt in Lodwar, Kenia. Klik hier voor de nieuwsbrief.

 

Steun voor Dovenraad en Dovenschool in Sierra Leone

 

 De Stichting Vrienden van Effatha verleent steun aan de oprichting van de Nationale Dovenraad van Sierra Leone. De Dovenraad wil onderwijs voor Dove kleuter gaan verzorgen en een boerderijproject opzetten. De werkloosheid onder Dove schoolverlater is enorm. De National School voor Doven in Freetown heeft een andere schoolbus nodig en de lokalen zijn erg donker en eigenlijk ongeschikt voor Dovenonderwijs.
Voor meer informatie klik hier.

 

Dove leerlingen doen mee aan theaterfestival in Turkije

 

Van 13 tot en met 17 mei 2013 vond in Turkije The 9th International Disabled Youth Festival plaats. Een groep dove leerlingen van Effatha in Zoetermeer deed, met steun van de Stichting Vrienden van Effatha, mee aan het festival. Het werd een groot succes. Lees hier over hun ervaringen.

 

Bezoek DeafNet aan Nederland

 

 

In mei 2013 brachten vertegenwoordigers van DeafNET een bezoek aan Nederland. Ze ontmoetten de Raad van Toezicht van de Stichting Vrienden van Effatha en hadden een bijeenkomst met vertegenwoordigers van onder andere Silent Work en Kentalis International. Tijdens het overleg werden de projecten, die de Stichting Vrienden van Effatha in Afrika steunt, besproken en werd bekeken hoe de verschillende organisaties elkaar kunnen ondersteunen. Speciale aandacht kreeg hierbij de rol van DeafNET. Dit Kenniscentrum wordt gesteund door de Stichting Vrienden van Effatha. Ten behoeve van de doven in Afrika is in 2005 DeafNET opgericht.

DeafNET is een expertisecentrum waarbij de meeste Afrikaanse landen zijn aangesloten. Het kenniscentrum bundelt onderzoek, expertise en alles wat kan bijdragen aan beter onderwijs en ontwikkeling van doven in Afrika. Ook organiseert ze regelmatig empowermenttrainingen voor Afrikaanse doven. DeafNET is gevestigd in Zuid-Afrika.

De Stichting Vrienden van Effatha was nauw betrokken bij de oprichting en draagt bij aan de ontwikkeling van DeafNET. Meer informatie over DeafNET vindt u op: www.deafnet.org.

 

Welkom vrienden

De Stichting Vrienden van Effatha is een goede doelen organisatie. Ze ondersteunt projecten in binnen- en buitenland die bijdragen aan een structurele verbetering van de positie van doven en mensen met een communicatieve beperking.

De Stichting Vrienden van Effatha werkt vanuit een christelijke levensvisie.

U kunt ons werk steunen met een gift of door donateur te worden.

ANBI Stichting Vrienden van Effatha
Postbus 5095
2701 GB Zoetermeer

Telefoon: 06-29548989

info@vriendeneffatha.nl

Bank: NL44FVLB0227329880

RSIN: 802957560

contact | sitemap | zoek: