Het fondsHoe kan ik steunen?Steun aanvragen ProjectenContact

Voorwaarden


Hieronder staan de criteria en voorwaarden die wij gebruiken om uw aanvraag voor financiële steun te beoordelen. Probeer aan de hand hiervan te beoordelen of uw initiatief voor steun in aanmerking komt.

Doelstelling Stichting Vrienden van Effatha

 • Het financieel ondersteunen van niet subsidiabele kosten ten behoeve van christelijk onderwijs en zorg voor doven en mensen met een communicatieve beperking, waaronder begrepen wetenschappelijk onderzoek, hulp in individuele noodgevallen, verspreiding van christelijk onderwijs, ontwikkeling en aanschaf van programma`s en hulpmiddelen.
 • Het inhoudelijk en financieel ondersteunen van de aan deze doelgroep gerelateerde organisaties met speciale aandacht voor christelijke organisaties, waaronder ondermeer begrepen audiologische centra en welzijnsstichtingen.
 • Het opzetten en ondersteunen van projecten in het buitenland op het gebied van zorg en onderwijs voor doven en communicatief gehandicapten. 80 procent van het jaarlijks te besteden bedrag gaat naar buitenlandse projecten.
Algemene criteria

 • Doelstelling en doelgroep van project komen overeen met die van de Stichting Vrienden van Effatha.
 • Draagt bij aan de structurele verbetering van de positie van doven.
 • Project past in christelijke levensvisie van de Stichting Vrienden van Effatha.
 • Project heeft geen uitgesproken commerciële of politieke doelstelling.
 • Aanvraag kan ingediend worden door particulier of via een rechtspersoonlijkheidbezittende organisatie.
 • Project kan geëvalueerd worden.
 • Aanvrager is betrokken bij het initiatief.
 • Aanvraag is levensvatbaar en gericht op continuïteit.
 • Aanvrager is betrouwbaar.
Bijdragen per project
Er zijn geen maximale bijdragen vastgesteld. Dit wordt per project bekeken. Uiteraard is de omvang van financiële steun niet groter dan een deel van het jaarlijkse bedrag dat de Stichting Vrienden van Effatha besteed.

 Uitsluitingen

 • Projecten gericht op individuele hulpverlening.
 • Projecten gericht op mensen zonder auditieve en communicatieve beperking.
 • Initiatieven die uit reguliere middelen betaald kunnen worden.
Calamiteiten
Bij calamiteiten kan in een enkel geval afgeweken worden van bovenstaande voorwaarden en criteria.

Op deze website vindt u een overzicht van projecten die wij steunen. Aan de hand van deze concrete activiteiten en de criteria kunt u wellicht inschatten of uw initiatief voor steun in aanmerking komt.

De Stichting Vrienden van Effatha bekijkt alle aanvragen apart. Aan eerder ontvangen bijdragen of steun aan soortgelijke projecten kunnen geen rechten worden ontleend.
De toekenningscriteria en het budget is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Vrienden van Effatha. Het bestuur bepaalt of een aanvraag gehonoreerd wordt.

Voor een aanvraag kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier. U kunt het uitdraaien, invullen en opsturen naar:

Stichting Vrienden van Effatha
Postbus 5095
2701 GB Zoetermeer

Binnen drie weken hoort u of uw aanvraag in behandeling wordt genomen. Bij toekenning van steun ontvangt u over het algemeen binnen zes weken bericht.

naar het aanvraagformulier