Het fonds Hoe kan ik steunen?Steun aanvragenProjectenContact

Bestuur


De Stichting Vrienden van Effatha is een onafhankelijke stichting. Het bestuur bestaat uit zes leden. 

De leden van het bestuur zijn:

Mevrouw drs. J.J. Schapink (voorzitter)
Mevrouw drs. M. Maasdam-Hoevers (secretaris)
De heer W. PH. Groenewegen, MBA? (penningmeester)
De heer M.P. Hiddema, MBA
De heer B.A. Schermers
Mevrouw drs. T. ter Linden-van der Weij