Het fonds Hoe kan ik steunen?Steun aanvragenProjectenContact

Organisatie


De Stichting Vrienden van Effatha is een onafhankelijke stichting. Het heeft een bestuur dat uit zes leden bestaat. 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden wordt het bestuur ondersteund door een klein aantal uitvoerende medewerkers. Deze zijn niet in vaste dienst. Zij verwerken de ingekomen aanvragen, werven gelden, doen de financiële- en donateursadministratie en verzorgen de communicatie.

Aanvragen voor steun kunt u richten aan de heer drs. ir. P. van Veen.