Het fonds Hoe kan ik steunen?Steun aanvragenProjectenContact

Historie


Op 17 oktober 1888 werd de Vereniging Effatha opgericht. In eerste instantie bezochten dove en blinde kinderen de school, later alleen op doven. De oprichters van Effatha wilden de wereld toegankelijker maken voor deze kinderen. Ze gaven les in gebarentaal en namen een christelijke opvoeding serieus ter hand. Hiervoor was een aparte school noodzakelijk. De kinderen bezochten niet alleen de school, maar woonden ook op een internaat.

Tijden van voor- en tegenspoed volgen. De eerste jaren waren mager. De overheid financierde niet of nauwelijks het onderwijs aan doven en het instituut was dan ook afhankelijk van giften van particulieren en kerken.

De Stichting Vrienden van Effatha (SVE) is opgericht op 2 juli 1991. Doel was gelden te werven en te beheren ten behoeve van christelijk onderwijs en zorg voor doven in Nederland en daarbuiten.
De Stichting Vrienden van Effatha is een goede doelen organisatie.

De Stichting Vrienden van Effatha wordt ondersteund door ongeveer 18 duizend donateurs en ontvangt giften van particulieren, kerken, bedrijven en andere organisaties. De Stichting beheert deze gelden en ondersteunt projecten. Voorbeelden hiervan vindt u elders op de site.