Het fonds Hoe kan ik steunen?Steun aanvragenProjectenContact

Doelstelling

 
De doelstelling van de Stichting Vrienden van Effatha is:

  • het financieel ondersteunen van niet subsidiabele kosten ten behoeve van christelijk onderwijs en zorg voor doven en communicatief gehandicapten, waaronder begrepen wetenschappelijk onderzoek, hulp in individuele noodgevallen, verspreiding van christelijk onderwijs, ontwikkeling en aanschaf van programma`s en hulpmiddelen;
  • het inhoudelijk en financieel ondersteunen van de aan deze doelgroep gerelateerde organisaties met speciale aandacht voor christelijke organisaties, waaronder ondermeer begrepen audiologische centra en welzijnsstichtingen;
  • het opzetten en ondersteunen van projecten in het buitenland op het gebied van zorg en onderwijs voor doven en communicatief gehandicapten. 80 procent van het jaarlijks te besteden bedrag gaat naar buitenlandse projecten.
     
    De Stichting Vrienden van Effatha baseert zich op een christelijke levensvisie.